ส่งด้วย Flash Express ใส่เลขพัสดุพิมพ์แพค ง่ายนิดเดียว

ส่งด้วย Flash Express ใส่เลขพัสดุพิมพ์แพค ง่ายนิดเดียว

Flash Express คือ บริษัทขนส่งสินค้าที่มาแรง โดย Flash Express เป็น Logistic สัญชาติไทย และได้รับการร่วมทุนจากนักลงทุนประเทศจีน จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ซึ่งมีทีมงานทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน โดยสาขาใหญ่ของ Flash Express นั้นตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  

ขั้นตอนการใช้บริการ Flash Express 

1.เติมเงินเข้าระบบ xCommerce โดย หลังจากหัก เงินในกระเป๋าแล้ว ยอดเงินคงเหลือห้ามต่ำกว่า 300 บาท วิธีการเติมเงิน 

2.เพิ่มรายการคำสั่งซื้อ และ เลือกการจัดส่งเป็น Flash Express

3.เมื่อสร้างคำสั่งซื้อเสร็จแล้ว จากนั้น ไปที่ เมนู “การจัดส่ง” เลือก “ส่งสินค้า”

4.เมื่อกด เลือกส่งสินค้าแล้ว จากนั้นเลือก เรทน้ำหนักสินค้า  และ คลิกเลือก “รับหมายเลขพัสดุ” เมื่อเลือกส่งสินค้าและรับหมายเลขพัสดุแล้ว ระบบจะคำนวณค่าบริการจัดส่งให้

5.เมื่อกด รับหมายเลขพัสดุ แล้วระบบจะมีหมายเลขพัสดุออกมา

6.หลังจากได้หมายเลขแทรคกิ้งแล้ว สามารถ “พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ” ผ่านระบบได้เลย โดยไปที่เมนูการจัดส่ง “พิมพ์เอกสาร” และ “พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ”

** หมายเหตุ ใบจ่าหน้าพัสดุของ Flash Express จะต้องเป็นรูปแบบตามที่เราไฮไลท์ไว้เท่านั้นค่ะ

7.จากนั้นสามารถกดเลือก “รถขนส่ง” มารับได้ที่ เมนู เลือกทำทั้งหมด “เรียกขนส่งมารับออเดอร์”

**สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ Flash Express ผ่านระบบ xCommerce**
1. ในการขนส่งสินโดยเลือกใช้บริการขนส่ง Flash สามารถไปที่เมนูการจัดส่ง (Shipment) เลือกคำสั่งซื้อที่
ต้องการจัดส่ง และทำการกดปุ่มสีส้ม Shipping Service

2. เลือกบริการขนส่ง ในกรณีเปิดใช้งานครั้งแรก ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการ

3. ทำการลงทะเบียน สามารถอ่านรายละเอียดการใช้บริการ และเงื่อนไขต่างๆ ของบริการ Flash พร้อมยืนยันการใช้บริการ

ในกรณี ต้องการสมัครบริการแบบ COD ต้องแนบเอกสารเพื่อเปิดใช้บริการเพิ่มเติม

เมนูส่งออก (Export) คำสั่งซื้อ ได้เพิ่มรูปแบบการส่งออกข้อมูลออกคำสั่งซื้อ เพื่อรองรับลูกค้าที่เปิดใช้งานฟังชั่น “หมายเลขผลิตภัณฑ์ (Serial Number)” โดยมีการเพิ่มรายการ “หมายเลขผลิตภัณฑ์ (Serial Number), รหัสประจำเครื่อง (IMEI) และ รุ่นสินค้า (Model) ในการส่งออกข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ตามจุดประสงค์ของร้านค้า  ...