การแจ้งเตือนสลิปซ้ำอัตโนมัติ

การแจ้งเตือนสลิปซ้ำอัตโนมัติ

ระบบจะนำ AI มาตรวจจับข้อมูลในสลิป โดยเมื่อเราทำการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ และเมื่อระบบพบว่าสลิปนี้เคยมีการแนบในระบบก่อนหน้านี้แล้ว จะแสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนสลิปซ้ำขึ้นมาทันที

ข้อดีของฟังก์ชั่นการใช้งานการแจ้งเตือนสลิปซ้ำอัตโนมัติ

1.ลดปัญหาการแจ้งชำระเงินโดยใช้สลิปซ้ำจากลูกค้า

2.ป้องกันการนำสลิปเดิมกลับมาแนบซ้ำ

3.ช่วยให้ผู้ใช้งานระบบทำงานได้สะดวกมากขึ้น โดยสามารถตรวจสอบได้ทันทีตั้งแต่เริ่มสร้างคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสลิปซ้ำ

1.เข้าไปที่แถบเมนูด้านซ้าย การตั้งค่า” จากนั้นเลือก “การซื้อ-ขายสินค้า”

2.เลือกที่หัวข้อ “คำสั่งซื้อ” จากนั้นกดเปิดฟังก์ชั่น “แจ้งเตือนเมื่อสลิปซ้ำ” และ “นำไปใช้”

3.เมื่อทำการสร้างรายการสั่งซื้อใหม่ และใส่รายละเอียดการสั่งซื้อของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการชำระเงินให้ติ๊ก แจ้งชำระเงิน” และแนบสลิป ระบบจะดึงข้อมูลในสลิปมาประมวณผลและแสดงข้อมูลลงใน “วันที่ชำระเงิน, จำนวนเงิน, หมายเลขบัญชีผู้โอน และ Ref.”

4.เมื่อแนบสลิปเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าสลิปนี้ได้มีการแนบในระบบก่อนหน้านี้แล้วจะแสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนเมื่อสลิปซ้ำทันที

 *แนะนำให้เปิดการตั้งค่าการใช้งานฟังก์ชั่นนี้ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานระบบ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งชำระเงินที่ถูกต้อง*