ส่งด้วย Flash Express ใส่เลขพัสดุพิมพ์แพค ง่ายนิดเดียว

ส่งด้วย Flash Express ใส่เลขพัสดุพิมพ์แพค ง่ายนิดเดียว

Flash Express
1. ในการขนส่งสินด้โดยเลือกใช้บริการขนส่ง Flash สามารถไปที่เมนูการจัดส่ง (Shipment) เลือกคำสั่งซื้อที่
ต้องการจัดส่ง และทำการกดปุ่มสีส้ม Shipping Service

2. เลือกบริการขนส่ง ในกรณีเปิดใช้งานครั้งแรก ต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการ

3. ทำการลงทะเบียน สามารถอ่านรายละเอียดการใช้บริการ และเงื่อนไขต่างๆ ของบริการ Flash พร้อมยืนยันการใช้บริการ

ในกรณี ต้องการสมัครบริการแบบ COD ต้องแนบเอกสารเพื่อเปิดใช้บริการเพิ่มเติม

4. เมื่อลงทะเบียนเปิดใช้บริการเรียบร้อย สามารถเลือกใช้บริการ Flash ในระบบได้ทันที โดยระบบจะสรุปรายการที่ต้องจัดส่ง จำนวนเงินค่าขนส่ทั้งหมดเพื่อยืนยันการชำระเงิน ค่าขนส่งที่ระบุเป็นเพียงการประมาณการ ซึ่งจะคำนวณน้ำหนักจริงเมื่อคูเรียร์เช้ารับสินค้า

**การเติมเงินค่าขนส่งเข้าระบบสามารถเติมผ่านทาง Wallet

เมื่อกดยืนยัน หมายเลข Tracking จะบันทึกในระบบทันที

5. ทำการพิมฬใบจ่าหน้าพัสดุ (Shipping Label) ซึ่งระบบจะระบุใบจำหน้พัสดุเฉพาะขนส่ง Flash เท่านั้น

ใบจ่าหน้าพัสดุที่ถูกต้อง จะต้องมีเลข Tracking และ Barcode
ของ Flash ระบุไว้ เพื่อรอคูเรียร์เข้ามารับสินค้า

6. เมื่อพิมฬใบจ่าหน้าพัสดุเรียบร้อยแล้ว สามารถรียกคูเรียร์เข้ามารับสินค้าจากในระบบได้ทันที เพียงเลือก
รายการคำสั่งซื้อที่ต้องการ กดเรียกขนส่งมารับออเดอร์ (Notify Courier)

7. ระบุที่อยู่เพื่อให้คูเรียร์มารับสินคำ พอมระบุจำนวนสินค้า [*ประมาณการจำนวนสินค้า]
ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ และทำการกดยืนยัน confirm เพื่อให้คูเรียร์เข้ารับสินค้า

8. กรณีต้องการยกเลิก ภายหลังเรียกคูเรียร์แล้ว สามารถกดยกเลิกได้โดยคลิ๊กที่ปุ่ม All Notification