เมนูใบแจ้งหนี้

สสส

เมนูใบแจ้งหนี้

ฟังก์ชั่นเมนูใบแจ้งหนี้ช่วยแก้ปัญหาการออกเลขใบแจ้งหนี้ให้ถูกต้อง สะดวกและง่ายในการออกเลขเอกสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

สสส

ขั้นตอนในการตั้งค่าการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
1. เข้าไปที่เมนู “การตั้งค่า” เลือกหัวข้อ “กำหนดหมายเลขเอกสาร”
2. จากนั้นเลือกคำนำหน้า IV ” ไปที่ช่องดำเนินการ กดทึ่ “จุด3จุด” และกด update”

สสส

3.จากนั้นจะเข้ามาหน้าตั้งค่าการ “แก้ไขกำหนดหมายเลขเอกสาร IV”

การสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดสถานะ จะมีรูปแบบการสร้างหมายเลขเอกสารให้เลือก 2 หัวข้อ

  • สร้างหมายเลขเอกสาร เมื่อ “เพิ่มคำสั่งซื้อ” คือ เมื่อมีการเพิ่มคำสั่งซื้อในระบบ xCommerce จะทำการสร้างหมายเลขเอกสารทันที
  • สร้างหมายเลขเอกสาร เมื่อ “ยืนยันคำสั่งซื้อ” คือ เมื่อคำสั่งซื้อนั้นถูกดำเนินการยืนยันสถานะคำสั่งซื้อ จะทำการสร้างหมายเลขเอกสารทันที

 ตั้งค่าเริ่มต้นเลขอัตโนมัติ : ถ้าเปิดสถานะใช้งาน เมื่อเริ่มต้นเดือนใหม่จะเริ่มรันหมายเลขเอกสารให้ใหม่อัตโนมัติ

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก”