ระบบยืนยันการชำระเงิน ได้หลายรายการพร้อมกัน

ระบบยืนยันการชำระเงิน ได้หลายรายการพร้อมกัน

ในหน้ารายละเอียดออเดอร์สามารถยืนยันการชำระเงินหลายรายการพร้อมกันได้ หากลูกค้าทำการเพิ่มข้อมูลการชำระเงินลงไปในออเดอร์มากกว่า 1 รายการ สามารถกดปุ่ม “ยืนยันทั้งหมด” เพื่อยืนยันการชำระเงินทุกรายการพร้อมกัน และหากลูกค้าเพิ่มรายการชำระเงินจนครบจำนวนยอดเงินในออเดอร์แล้ว จะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลการชำระเงินได้อีก เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ข้อดีของการยืนยันการชำระเงินหลายรายการพร้อมกัน

1.สามารถตรวจสอบสลิปและยืนยันการชำระเงินหลายรายการพร้อมกันได้
2.ลดเวลาในการตรวจสอบสลิป

A สามารถเพิ่มสลิปหลายใบใน 1 ออเดอร์ได้

1. กดคลิกที่ “หมายเลขคำสั่งซื้อ” ที่ต้องการเพิ่มสลิป

2. เลื่อนลงมาที่แท็บ “ชำระเงินโดย”
3. กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูลชำระ” เพื่อ เพิ่มข้อมูลการชำระเงินและแนบสลิป ซึ่งในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้ออเดอร์ละหลายรายการ

3.1 สามารถกดปุ่ม “เลือกดู” เพื่อเลือกและอัพสลิปเข้าไปในระบบ จะมีระบบ AI ตรวจจับและกรอกข้อมูลในสลิปให้อัติโนมัติ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.xcommerce.co.th/update-feature-11-11-63/
3.2 หากไม่มีรูปสลิป สามารถใส่ข้อมูลด้วยตัวเองได้ ดังนี้
– เลือกธนาคาร หมายถึง เลือกบัญชีธนาคารที่ลูกค้าโอนชำระค่าสินค้าเข้ามา
– วันที่ชำระเงิน หมายถึง วันที่ที่ลูกค้าโอนเงินชำระค่าสินค้า
– จำนวน หมายถึง ยอดเงินที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า
– หมายเลขบัญชีผู้โอน หมายถึง เลขที่บัญชีของลูกค้าที่โอนเงินชำระค่าสินค้า
– ref. หมายถึง เลขอ้างอิงบนสลิปโอนเงิน
3.3 หากเพิ่มข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลการชำระเงิน

4. หากเพิ่มข้อมูลการชำระเงินและทำการแนบสลิปจนครบตามจำนวนเงินในออเดอร์นั้นแล้ว จะไม่สามารถกดปุ่ม “เพิ่มข้อมูลชำระ” เพื่อเพิ่มข้อมูลการชำระเงินและแนบสลิปได้อีก

B สามารถตรวจสอบสลิปโอนเงินและยืนยันการชำระเงินหลายรายการพร้อมกันได้

1.กดปุ่ม “ยืนยันทั้งหมด”

2. ระบบจะแสดงรายละเอียด ข้อมูลการชำระเงินและสลิปโอนเงินทั้งหมด

3. หากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการชำระเงินและสลิปเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการชำระเงิน

4. หลังจากกดปุ่ม “ยืนยัน” เรียบร้อยแล้วข้อมูลการชำระเงินและสลิปโอนเงินจะถูกยืนยันทั้งหมด