Post

เมนูส่งออก (Export) คำสั่งซื้อ ได้เพิ่มรูปแบบการส่งออกข้อมูลออกคำสั่งซื้อ เพื่อรองรับลูกค้าที่เปิดใช้งานฟังชั่น “หมายเลขผลิตภัณฑ์ (Serial Number)” โดยมีการเพิ่มรายการ “หมายเลขผลิตภัณฑ์ (Serial Number), รหัสประจำเครื่อง (IMEI) และ รุ่นสินค้า (Model) ในการส่งออกข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ตามจุดประสงค์ของร้านค้า   ขั้นตอนการส่งออกข้อมูล > คำสั่งซื้อ สามารถเลือก “วันที่สร้าง” คำสั่งซื้อออกมาแสดงได้ ประเภทคำสั่งซื้อ กดเลือก “แสดงรายการสินค้า + หมายเลขผลิตภัณฑ์” สถานะคำสั่งซื้อ เลือก สถานะ “ทั้งหมด” , “ยังไม่จ่าย” , “จ่ายแล้ว” , “ยืนยัน” , “สำเร็จ” และ “ยกเลิก/คืน” ให้แสดงในไฟล์ที่จะส่งออกได้ ช่องทางการขาย สามรถเลือกแสดงคำสั่งซื้อตามช่องทางการขายได้ กดปุ่ม “ส่งออกข้อมูล” จากนั้นรอไฟล์ดาวน์โหลด ก็จะสามารถกดดาว์นโหลดไฟล์  Excel  จะได้ไฟล์ตามรูป ตัวอย่างไฟล์Excel...