จัดเซ็ตพิเศษ

เป็นการจัดทำโปรโมชั่นเพิ่มให้เกิดความสนใจสินค้าจากลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับทางร้าน โดยการจัดสินค้าเซ็ตพิเศษจะให้ลูกค้าเลือกตัวสินค้าที่อยู่ในการจัดเซ็ตพิเศษที่ร้านจัดทำขึ้นด้วยตัวลูกค้าเอง

ข้อดีของการทำสินค้าจัดเซ็ตพิเศษ

1.เป็นการทำการตลาดเชิงรุก เพิ่มยอดขายให้กับทางร้าน

2.สามารถให้ลูกค้าเลือกสินค้าในเซ็ตด้วยตัวเอง เพิ่มความสนใจในการซื้อสินค้าจากลูกค้า

3.สามารถกำหนดสินค้าได้ว่าจะให้ในเซ็ตพิเศษ 1 เซ็ต เลือกสินค้าได้จำนวนกี่ชิ้น

4.สามารถกำหนดราคาเซ็ตพิเศษได้ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย

ขั้นตอนในการจัดทำสินค้าจัดเซ็ตพิเศษ

1.เข้าไปที่เมนู สินค้า”

2.จากนั้นเลือก “สินค้า”

3.กดปุ่ม “เพิ่มสินค้า”

4.จากนั้นจะเข้ามาที่หน้าการเพิ่มสินค้า เลือก ประเภทสินค้าเป็น สินค้าจัดเซ็ต” ใส่ชื่อเซ็ตที่ต้องการและรายละเอียดข้อมูลของสินค้าให้ครบถ้วน

5.เลื่อนลงมาที่หัวข้อ คลังสินค้า” เลือก เซ็ตสินค้าพิเศษ”

5.1. ประเภทเซ็ตราคา ให้เลือก “ราคาตามสินค้า”  คือ ราคาของเซ็ตจะขึ้นอยู่กับราคาของสินค้า

A. “กำหนดจำนวนสินค้าในเซ็ต” คือ เพื่อให้ลูกค้าเลือกจำนวนสินค้าได้ทั้งหมดกี่ชิ้น

B. “รายการสินค้าในเซ็ต” เลือกสินค้าธรรมดามาจัดภายในเซ็ตพิเศษที่ต้องการ

*หมายเหตุ การติ๊กเลือกบังคับเลือก” คือ ลูกค้าต้องเลือกสินค้า ทุกตัว” สินค้าที่อยู่ในเซ็ตพิเศษ ตามจำนวนที่ร้านตั้งไว้ จากข้อ A

5.2 ประเภทเซ็ตราคา ให้เลือก “ราคาตามเซ็ต” คือทางร้านกำหนดราคาของเซ็ตที่ต้องการเป็นราคาขายของเซ็ตนั้น

A.“ราคาขาย” กำหนดราคาที่ต้องการในเซ็ตพิเศษ

B. “กำหนดจำนวนสินค้าในเซ็ต” เพื่อให้ลูกค้าเลือกจำนวนสินค้าได้ทั้งหมดกี่ชิ้น

C. “รายการสินค้าในเซ็ต” เลือกสินค้าธรรมดามาจัดภายในเซ็ตพิเศษที่ต้องการ

*หมายเหตุ การติ๊กเลือกบังคับเลือก” คือ ลูกค้าต้องเลือกสินค้า ทุกตัว” สินค้าที่อยู่ในเซ็ตพิเศษ ตามจำนวนที่ร้านตั้งไว้ จากข้อ A

ตัวอย่างการคีย์สินค้าจัดเซ็ตพิเศษในการสร้างคำสั่งซื้อ

ทำการคีย์ข้อมูลลูกค้าในคำสั่งซื้อให้ครบถ้วน

1.เพิ่มสินค้า” เลือก สินค้าจัดเซ็ตพิเศษ” เลือก โปรโมชั่นที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

2. เลือก จำนวนสินค้าในเซ็ตพิเศษ” ที่ลูกค้าทำการสั่งเข้ามา กด ยืนยัน” 

ตัวอย่าง ลูกค้าทำการสั่งซื้อ เซ็ตพิเศษครีมแถมกระเป๋า(เขียว,ฟ้า,แดง) ซื้อครีม 1กระปุก ของแถม เลือกกระเป๋าสีเขียว 1 ใบ

ตรวจสอบสรุปสินค้า และทำการกดบันทึกคำสั่งซื้อ (ซื้อครีม 1กระปุก ของแถม เลือกกระเป๋าสีเขียว 1ใบ)