เลือกรูปแบบการจัดส่งและรูปแบบที่อยู่ได้เอง เพื่อการใช้งานที่สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

เลือกรูปแบบการจัดส่งและรูปแบบที่อยู่ได้เอง เพื่อการใช้งานที่สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

1

เมนูการตั้งค่า : รูปแบบขั้นตอนการจัดส่งและรูปแบบที่อยู่

มมมเพิ่มตัวเลือกการจัดการขั้นตอนการจัดส่ง โดยสามารถจัดการได้ 2 รูปแบบ คือรูปแบบขั้นตอนการจัดส่งและรูปแบบที่อยู่
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมกับธุรกิจร้านค้า

1

เข้าไปที่แถบซ้ายมือ “เมนูตั้งค่า” จากนั้น เลือก “การจัดส่ง”

A รูปแบบขั้นตอนการจัดส่ง

1.เลือกแบบ “Basic (รูปแบบการจัดการขนส่งอย่างง่าย ภายในเมนูเดียว)” จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”

1

เมื่อกดปุ่ม “บันทึก” แล้วไปที่แถบเมนูซ้ายมือ “การจัดส่ง” จะแสดงหน้าตามรูปด้านล่าง

1

2.เลือกแบบ “Advance (รูปแบบการจัดการขนส่งขั้นสูง แบ่งการทำงานเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน)” จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”

1

เมื่อกดปุ่ม “บันทึก” แล้วไปที่แถบเมนูซ้ายมือ “การจัดส่ง” โดยเมนูการจัดส่งจะขึ้นแถบสีฟ้า PRO จะแสดงหน้าตามรูปด้านล่าง

1

ดูวิธีการใช้งานช่องทางการขาย โซเชียลมีเดีย เพิ่มเติม >> https://www.xcommerce.co.th/update-feature-22-07-20

ดูวิธีการใช้งานช่องทางการขาย SHOPEE เพิ่มเติม >> https://www.xcommerce.co.th/update-feature-22-07-20-shopee

ดูวิธีการใช้งานช่องทางการขาย LAZADA เพิ่มเติม >> https://www.xcommerce.co.th/update-feature-22-07-20-lazada/

1

B รูปแบบที่อยู่

1.เลือกแบบ “Basic (ง่ายต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว)” จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก”

1

เมื่อ “บันทึก” เรียบร้อย เข้าที่แถบซ้ายมือ “คำสั่งซื้อ” เพิ่มรายการ หรือเข้าที่ปุ่มบวกด้านบนขวามือ “เพิ่มคำสั่งซื้อ” เพื่อกรอกข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า จะแสดงหน้าตามรูปด้านล่าง

1

ในกรณีที่เปิดสถานะ “ค้นหาที่อยู่อัตโนมัติ” สามารถพิมพ์ค้นหาที่อยู่ได้ โดยใส่คำค้นหาเช่น ตำบล อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ เป็นต้น จะแสดงหน้าตามรูปด้านล่าง

1

2.เลือกแบบ “Advance (ขั้นสูง เน้นความถูกต้อง มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่)” สำหรับร้านค้าที่ใช้บริการขนส่งผ่านระบบ (เชื่อมต่อ บ.ขนส่ง (API Automatic)) แนะนำให้เลือกใช้รูปแบบนี้ เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่อยู่และสะดวกต่อการใช้งาน

1

เมื่อ “บันทึก” เรียบร้อย เข้าที่แถบซ้ายมือ “คำสั่งซื้อ” เพิ่มรายการ หรือเข้าที่ปุ่มบวกด้านบนขวามือ “เพิ่มคำสั่งซื้อ” เพื่อกรอกข้อมูลที่อยู่ จะแสดงหน้าตามรูปด้านล่าง

1

ในกรณีที่เปิดสถานะ “ค้นหาที่อยู่อัตโนมัติ” สามารถพิมพ์ค้นหาที่อยู่ได้ โดยใส่คำค้นหาเช่น ตำบล อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ เป็นต้น จะแสดงหน้าตามรูปด้านล่าง