สัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560”
Post

สัมมนา “โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560”

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560  xCommerce ร่วมมือกับ ETDA และได้รับการบรรยาย ในหัวข้อ “รู้ก่อน รวยก่อน เทคนิคการขายหลายช่องทางกับ ระบบ xCommerce” อบรมเชิงปฏิบัติการ “SMEs Go Online ในยุค 4.0″ คุณภาวัต พุฒิดาวัฒน์ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ในหัวข้อ “รู้ก่อน รวยก่อน เทคนิคการขายหลายช่องทางกับ ระบบ xCommerce” อบรมเชิงปฏิบัติการ “SMEs Go Online ในยุค 4.0″ ภายในงานมีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เข้ารับฟังการบรรยายอย่างมากมาย xCommerce ยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาค่ะ ขอบคุณ ETDA ที่สนับสนุนและให้ xCommerce เข้ามาบรรยาย  ในหัวข้อ “รู้ก่อน รวยก่อน เทคนิคการขายหลายช่องทางกับ ระบบ xCommerce” อบรมเชิงปฏิบัติการ “SMEs Go Online ในยุค 4.0″ ค่ะ...

Posted by January 3, 2018September 21, 2019