อัพเดตเมนูสินค้าแบบใหม่

อัพเดตเมนูสินค้าแบบใหม่

เมนูสินค้า : (Product)

เมนูสินค้าได้ทำการอัพเดตใหม่ โดยจะสามารถแสดงแยกสินค้าแต่ละช่องทางการขายได้เลยค่ะ และได้ปรับการเชื่อมต่อสินค้าให้สามารถเลือกสินค้าที่ต้องการลิงค์กันด้วยตัวเองได้เลย เพื่อปรับการเชื่อมต่อให้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น

เลือกเมนูซ้ายมือ สินค้า และเลือก สินค้า จะแสดงหน้ารายการสินค้าขึ้นมาให้ จากนั้นนำชื่อสินค้าหรือรหัสสินค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ มาใส่ในช่องและกด ค้นหา จะแสดงสินค้าขึ้นมาให้ จากนั้นจะสามารถทำการเชื่อมต่อสินค้าได้ โดยที่วิธีการเชื่อมมีดังนี้
A : การเชื่อมต่อทีละตัวโดยกดที่ปุ่ม “เชื่อมต่อ” ด้านหลังตัวสินค้า
B : การเชื่อมต่อหลายรายการ โดยการเลือกสินค้าที่ต้องการเชื่อมต่อทั้งหมด แล้วกดที่ปุ่ม “เชื่อมต่อ”

A : การเชื่อมต่อทีละตัวโดยกดที่ปุ่ม “เชื่อมต่อ” ด้านหลังตัวสินค้า

A1 : กดที่ปุ่ม “เชื่อมต่อ” เพื่อเลือกสินค้าเพิ่มสำหรับการทำรายการเชื่อมต่อสินค้าทุกช่องทาง

เมื่อกดที่ปุ่ม เชื่อมต่อ จะแสดง popup เชื่อมต่อสินค้าขึ้นมาเพื่อให้เลือกสินค้าในการเชื่อมต่อเพิ่ม เนื่องจากการเชื่อมต่อจำเป็นต้องมีสินค้า 2 ตัวขึ้นไปจึงจะสามารถทำรายการได้
A2 : ตั้งชื่อการเชื่อมต่อสินค้า เพื่อสะดวกในการค้นหาการเชื่อมต่อสินค้านั้นๆ
A3 : สามารถเลือกสินค้าเข้ามาเพิ่มได้ โดยใส่ชื่อหรือรหัสสินค้าที่ต้องการ

B : การเชื่อมต่อหลายรายการ โดยการเลือกสินค้าที่ต้องการเชื่อมต่อทั้งหมด แล้วกดที่ปุ่ม “เชื่อมต่อ”

B1 : เมื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการแล้ว ทำการเลือกสินค้าที่ต้องการเชื่อมต่อสินค้า โดยสามารถเลือกได้ที่ละสินค้าตามที่ต้องการได้เลยค่ะ
B2 : จากนั้นกดปุ่ม “เชื่อมต่อ” เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อสินค้า

เมื่อเลือกสินค้าทั้งรูปแบบ A และ รูปแบบ B เรียบร้อยแล้ว จะแสดง popup หน้า “เชื่อมต่อสินค้า” ขึ้นมาให้
1. สามารถตั้งชื่อการเชื่อมต่อสินค้าได้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหาการเชื่อมต่อสินค้านั้นๆ
2. สามารถเลือกสินค้าเลือกเข้ามาในการเชื่อมต่อสินค้าได้อีก โดยค้นหาด้วยชื่อสินค้าหรือรหัสสินค้าได้เลย
3. สามารถลบสินค้าที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ออกจากการเชื่อมต่อสินค้าได้
4. หลังจากที่เลือกสินค้าเรียบร้อยให้กดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อดำเนินการต่อได้เลยค่ะ

การเลือกสินค้าสำหรับการเชื่อมต่อสินค้า สามารถเลือกได้สูงสุด 10 สินค้า ในกรณีที่เลือกสินค้าเกินจำนวนที่ระบบกำหนด จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ให้ทำการลบสินค้าออกก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้ค่ะ

5. จากข้อ 4 เมื่อกดมาแล้ว จะสามารถตั้งค่าสต็อคเริ่มต้น สำหรับการเชื่อมต่อสินค้าได้ และยังสามารถแยกสต็อคตามคลังสินค้าที่มีได้ด้วย
6. กดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อดำเนินการต่อ

7. จากการกำหนดจำนวนสต๊อกในข้อ 5 ระบบจะดำเนินการอัพเดทจำนวนสต๊อกสินค้าที่ตั้งค่าไว้ ส่งผลให้สต๊อคที่ทำการเลือกในการเชื่อมต่อสินค้า จะถูกเปลี่ยนแปลงสต๊อกบน Market Place ทันที จากนั้นกดที่ปุ่ม “เสร็จสิ้น” 

8. เมื่อการเชื่อมต่อสินค้าเรียบร้อย ให้สังเกตุที่ช่อง สินค้าเชื่อมต่อ จะมีเครื่องหมายถูกแสดงอยู่ หมายความว่าสินค้าตัวนี้ได้ทำการเชื่อมต่อสินค้าแล้วนั้นเอง

9. แถบ สินค้าเชื่อมต่อ จะแสดงจำนวนของการเชื่อมต่อทั้งหมด
10. ส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดต่างๆของการเชื่อมต่อ เช่น ชื่อลิงค์(ที่กำหนดในข้อ1), ช่องทางของสินค้าที่ทำการเชื่อมต่อ, รายการสินค้าที่นำมาเชื่อมต่อ, ประเภทสินค้า, วันที่สร้าง และชื่อผู้ดำเนินการ
11. คลิกที่ “ชื่อลิงค์” เพื่อสามารถดูรายละเอียดของการเชื่อมต่อได้

เมื่อคลิกที่ชื่อลิงค์ (จากข้อ11) จะแสดงหน้ารายละเอียดสินค้าเชื่อมต่อและกดเลือก“รายละเอียดสินค้าเชื่อมต่อ” โดยจะแสดงข้อมูลดังนี้ : ชื่อลิงค์, ประเภท, วันที่สร้าง และวันที่อัพเดต ขึ้นมาให้ค่ะ

แถบ สต๊อก จะแสดงรายละเอียกเกี่ยวกับจำนวนสต๊อกในแต่ละคลังที่ทำการเชื่อมต่อไว้
12. “คลังสินค้า” จะแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือ  ยอดจอง และจำนวนพร้อมขาย ของการเชื่อมต่อสินค้านี้
13. “ประวัติคลังสินค้า” จะแสดงความเคลื่อนไหวเมื่อมีการตัดสต๊อกสินค้าที่เกิดขึ้นจากการกระทำต่างๆ เช่น เกิดจากคำสั่งซื้อ, ผู้ใช้งาน, การเปลี่ยนแปลง, รายการสั่งซื้อ, ย้ายคลังสินค้า

แถบ “สินค้าเชื่อมต่อ” จะแสดงรายการสินค้าที่ทำการเชื่อมต่อไว้ทั้งหมด ว่ามาจากช่องทางไหน แสดงรูปภาพ ชื่อสินค้า และประเภทสินค้าให้ด้วยค่ะ
14. สินค้าที่เชื่อมต่อแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถกดที่ปุ่ม ยกเลิกเชื่อมต่อ ได้เลย เมื่อกดแล้วสินค้าจะหายไปทันทีค่ะ

เมื่อเหลือ 2 ตัวสุดท้าย และมีการกด ยกเลิกเชื่อมต่อ จะมี คำเตือน ขึ้นมาว่า “การเชื่อมต่อนี้จะถูกยกเลิก เนื่องจากมีรายการสินค้าภายในการเชื่อมต่อน้อยกว่า 2 รายการ”

เมื่อกดยืนยัน ยกเลิกเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อนี้จะหายไปแถบเมนู สินค้าเชื่อมต่อ ทันที เทียบจากข้อ 9 ที่การเชื่อมต่อมีอยู่ 4 รายการ เมื่อยกเลิกแล้ว เหลือการเชื่อมต่อ 3 รายการ