เพิ่มรูปแบบใบจ่าหน้าพัสดุ ไปรษณีย์ไทย Dropoff ขนาด 4×3 นิ้ว และ 4×6 นิ้ว

เพิ่มรูปแบบใบจ่าหน้าพัสดุ ไปรษณีย์ไทย Dropoff ขนาด 4×3 นิ้ว และ 4×6 นิ้ว

สส

รูปแบบเอกสาร : ใบจ่าหน้าพัสดุ ไปรษณีย์ไทย Dropoff

รองรับการพิมพ์รูปแบบสติ๊กเกอร์ขนาด 4×3 นิ้ว และ 4×6 นิ้ว ทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุลงบนกระดาษสติ๊กเกอร์พร้อมแปะหน้ากล่องพัสดุได้ทันที

ll

1.เข้าไปซ้ายมือ เลือก “เมนูการตั้งค่า” จากนั้นเลือก “รูปแบบเอกสาร”

llW

2.เลื่อนลงไปที่หัวข้อ >>> ใบจ่าหน้าพัสดุ “ไปรษณีย์ไทย Dropoff”

3.เลือก “สติ๊กเกอร์แบบ 4×3 นิ้ว” สำหรับรูปแบบนี้ใบจ่าหน้าพัสดุสามารถเลือกให้แสดง ชื่อผู้ส่ง และ ชื่อผู้รับ ได้

4.หรือเลือก “สติ๊กเกอร์แบบ 4×6 นิ้ว” สำหรับรูปแบบนี้บนใบจ่าหน้าพัสดุจะแสดงชื่อผู้ส่งและ ชื่อผู้รับ และสามารถติกเลือกแสดงหมายเหตุ บนใบหน้าจ่าหน้าพัสดุได้

จากนั้นทำการเลือกรูปแบบสติ๊กเกอร์ที่ตรงกับเครื่องพิมพ์ของทางร้านค้า และกดปุ่ม “ใช้งาน”

สส

ตัวอย่าง เมื่อเลือกรูปแบบสติ๊กเกอร์ขนาด 4×3 นิ้ว จะมีหน้าต่างขึ้นให้กดเลือกใช้งาน

สส

ตัวอย่าง เมื่อเลือกรูปแบบสติ๊กเกอร์ขนาด 4×6 นิ้ว จะมีหน้าต่างขึ้นให้กดเลือกใช้งาน