ระบบป้องกันการคีย์ออเดอร์ซ้ำ

ระบบป้องกันการคีย์ออเดอร์ซ้ำ

การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อซ้ำ

เป็นการแจ้งเตือน เมื่อทำการคีย์คำสั่งซื้อของ “ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อเข้ามาแล้ว” เพื่อไม่ให้เกิดคำสั่งซื้อซ้ำ และตรวจสอบคำสั่งซื้อได้ เพื่อลดปัญหาและป้องกันการตีกลับของสินค้าที่เกิดจาก คำสั่งซื้อซ้ำได้ ในการแจ้งเตือนจะมีข้อมูลคำสั่งซื้อก่อนหน้านี้ ให้ทำการตรวจสอบได้ด้วย

ข้อดีของการแจ้งเตือนการสั่งซื้อซ้ำ

1.การแจ้งเตือนการสั่งซิ้อซ้ำ จะเป็นการป้องกันการคีย์ออเดอร์ซ้ำกับลูกค้าเคยมีการสั่งซื้อเข้ามาแล้ว

2.ในการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อซ้ำ จะมีการแจ้งข้อมูลเลขที่คำสั่งซื้อ วันเวลา ที่ลูกค้าเคยทำรายการสั่งซื้อเข้ามา เพื่อนำไปตรวจสอบได้

3.สามารถระบุวันที่ย้อนหลังได้ว่าจะให้ตรวจสอบคำสั่งซื้อซ้ำภายในกี่วัน

***ข้อจำกัดและเงื่อนไข***

การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อซ้ำจะแสดงย้อนหลังตามเวลาที่เราตั้งค่าและกำหนดเท่านั้น 

ขั้นตอนการใช้งานการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อซ้ำ

1.ไปที่เมนู “การตั้งค่า” >> “การซื้อ-ขายสินค้า”
2.เลือกหัวข้อ “คำสั่งซื้อ” กดเปิด “แจ้งเตือนการสั่งซื้อซ้ำ”  สามารถกำหนดว่าจะให้ตรวจสอบคำสั่งซื้อซ้ำได้ภายในกี่วัน จากนั้นกด “นำไปใช้”

 

เมื่อทำการเปิดคำสั่งซื้อและใส่ข้อมูลลูกค้าครบถ้วนในการสั่งซื้อเรียบร้อย จากนั้น “บันทึก”

จากนั้นบันทึกออเดอร์แล้วหาก “พบคำสั่งซื้อที่ลูกค้าเคยทำรายการภายใน 24ชม.” จะมีการ “แจ้งเตือนการสั่งซื้อซ้ำ” ให้ทำการตรวจสอบ
ตามรูปด้านล่างนี้ ซึ่งจะสามารถดูได้ว่า ข้อมูลซ้ำกับคำสั่งซื้อไหนและวันเวลาที่สร้างล่าสุดคือเมื่อไร ที่ลูกค้าเคยสั่งเข้ามา หากต้องการทำการสั่งซื้อต่อไป สามารถกดยืนยันได้เลย