เมนูการเงินและรายงานงบกำไรขาดทุน

เมนูการเงินและรายงานงบกำไรขาดทุน

เมนูการเงิน : Financial

เมนูการเงินและรายงานงบกำไรขาดทุน สามารถนำยอดขายทั้งหมดในระบบ ข้อมูลต้นทุนสินค้าซึ่งนำข้อมูลมาจากเมนูสั่งซื้อสินค้าและสามารถเพิ่มรายรับ – รายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อนำข้อมูลมาคำนวณสามารถแสดงข้อมูลที่รายงานงบกำไรขาดทุน ทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ และสามารถวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคตได้

ข้อดีของเมนูการเงินและรายงานงบกำไรขาดทุน

1.ทำให้ทราบถึงผลประกอบการของธุรกิจ ว่าดำเนินงานมีผลกำไรหรือขาดทุน
2.การบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จะแสดงรายจ่ายต่างๆ ซึ้งสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มกำไรให้ธุรกิจได้
3.การบันทึกรายรับจะนำข้อมูลยอดขายในระบบ และสามารถเพิ่มรายรับเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลมาคำนวณได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
4.สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อดำเนินกิจการไปในทิศทางที่ดีขึ้น
5.รายงานงบกำไรขาดทุน สามารถแสดงยอดรายรับหลังหักค่าใช้จ่าย ดูยอดรายรับ รายจ่ายได้ทั้งรายปีหรือแยกตามเดือน เพื่อทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ

A เมนู “หมวดหมู่”

เพิ่มหมวดหมู่ สำหรับเพิ่มหมวดหมู่รายรับรายจ่าย เลือกแถบเมนูด้านซ้าย “การเงิน” เลือกเมนู “หมวดหมู่”
1. เมื่อเข้ามาที่หน้าหมวดหมู่ จะสามารถค้นหาชื่อหมวดหมู่ เลือกประเภท และค้นหาตามวันเวลาได้
2. กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” เพื่อเพิ่มหมวดหมู่สำหรับรายการการเงิน

3. เมื่อเข้ามาที่หน้าสร้างหมวดหมู่ เลือก “ประเภทหมวดหมู่” เพื่อกำหนดว่าเป็นรายรับหรือรายจ่าย
4. พิมพ์ “ชื่อหมวดหมู่” ลงไปในช่องว่างเพื่อกำหนดชื่อของหมวดหมู่รายการการเงิน
5. หลังจากเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลหมวดหมู่สำหรับเพิ่มในรายการรายรับ – รายจ่าย

6. เมื่อบันทึกรายการแล้ว จะแสดงรายการหมวดหมู่ที่ทำการเพิ่มเรียบร้อย ที่ช่องจัดการด้านหลัง กดปุ่มจุด 3 จุด จะสามารถ “ดูรายการ” “แก้ไขรายการ” และ “ลบรายการ”

7. หากต้องการลบหลายรายการ ให้ทำการติ๊กเลือกช่องหน้ารายการนั้นๆ กด “เลือกทำทั้งหมด” และ “ลบรายการ”

B เมนู “รายรับ”

เพิ่มข้อมูลรายรับอื่นๆ เพื่อนำไปคำนวณในหน้ารายงานงบกำไรขาดทุน ไปที่แถบด้านซ้าย “การเงิน” เลือกเมนู “รายรับ”
1. เมื่อเข้ามาที่หน้ารายรับ จะสามารถ ค้นหาหมายเลขรายรับ,ชื่อ และค้นหาตามวันเวลา ได้
2. ที่ช่องจัดการด้านหลัง กดปุ่มจุด 3 จุด จะสามารถ “ดูรายการ” “แก้ไขรายการ” และ “ลบรายการ”
3. เมื่อกดปุ่ม “เลือกทำทั้งหมด” จะสามารถลบรายการได้ทีละหลายรายการ
4. กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” เพื่อเพิ่มรายการรายรับ

5. เมื่อเข้ามาที่หน้าสร้างรายรับ หากต้องการค้นหาข้อมูลผู้ติดต่อเก่าให้ค้นหาที่ช่องค้นหา “ค้นหาข้อมูลติดต่อ” หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ให้ใส่รายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ ชื่อบริษัท, สาขา, เลขที่ผู้เสียภาษี, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล และที่อยู่
6. กรอกข้อมูลการชำระเงิน สามารถเพิ่มการชำระเงินได้เลย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทการชำระเงิน, ธนาคาร, จำนวนเงิน, วันที่ชำระเงิน, และสลีปการชำระเงิน

7. กรอกข้อมูลรายการ เพื่อเพิ่มรายการรายรับ หากต้องการเพิ่มมากกว่าหนึ่งรายการให้กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” โดยสามารถใส่ “ชื่อรายการ เลือกหมวดหมู่ เพิ่มราคา และลบรายการ” ได้จากถังขยะด้านหลังรายการนั้นๆ
ด้านล่างจะมีรายละเอียดแสดง “รวมทั้งสิ้น, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, จำนวนเงินรวม, ช่องให้เลือกภาษีและ ช่องหมายเหตุ” สำหรับโน็ตข้อความเพิ่มเติม เมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆเรียบร้อย กดปุ่ม บันทึก เพิ่มทำการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง รายละเอียดรายรับ

C เมนู “รายจ่าย”

เพิ่มข้อมูลรายจ่ายอื่นๆ เพื่อนำไปคำนวณในหน้ารายงานงบกำไรขาดทุน ไปที่แถบด้านซ้าย “การเงิน” เลือกเมนู “รายจ่าย”
1. เมื่อเข้ามาที่หน้ารายจ่าย จะสามารถ ค้นหาหมายเลขรายจ่าย,ชื่อ และค้นหาตามวันเวลา ได้
2. ที่ช่องจัดการด้านหลัง กดปุ่มจุด 3 จุด จะสามารถ “ดูรายการ” “แก้ไขรายการ” และ “ลบรายการ”
3. เมื่อกดปุ่ม “เลือกทำทั้งหมด” จะสามารถลบรายการได้ทีละหลายรายการ
4. กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” เพื่อเพิ่มรายการรายรับ

5. เมื่อเข้ามาที่หน้าสร้างรายจ่าย หากต้องการค้นหาข้อมูลผู้ติดต่อเก่าให้ค้นหาที่ช่องค้นหา “ค้นหาข้อมูลติดต่อ” หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ให้ใส่รายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ ชื่อบริษัท, สาขา, เลขที่ผู้เสียภาษี, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล และที่อยู่
6. กรอกข้อมูลการชำระเงิน สามารถเพิ่มการชำระเงินได้เลย โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทการชำระเงิน, ธนาคาร, จำนวนเงิน, วันที่ชำระเงิน, และสลีปการชำระเงิน

7. กรอกข้อมูลรายการ เพื่อเพิ่มรายการรายจ่าย หากต้องการเพิ่มมากกว่าหนึ่งรายการให้กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” โดยสามารถใส่ “ชื่อรายการ เลือกหมวดหมู่ เพิ่มราคา และลบรายการ” ได้จากถังขยะด้านหลังรายการนั้นๆ
ด้านล่างจะมีรายละเอียดแสดง “รวมทั้งสิ้น, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, จำนวนเงินรวม, ช่องให้เลือกภาษีและ ช่องหมายเหตุ” สำหรับโน็ตข้อความเพิ่มเติม เมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆเรียบร้อย กดปุ่ม บันทึก เพิ่มทำการบันทึกรายการ

ตัวอย่าง รายละเอียดรายจ่าย

D รายงานงบกำไรขาดทุน

เมนูรายงานรายงานงบกำไรขาดทุน จะแสดงยอดรวมของรายการรายรับ รายการรายจ่าย และรายการหลังหักค่าใช้จ่าย ซึ้งจะสามารถแสดงตามช่วงเดือนที่ต้องการได้เลย
1. เมื่อกดที่แถบรายงานซ้ายมือ เลื่อนลงมาด้านล่าง เลือก “รายงานงบกำไรขาดทุน”

2. ในส่วนของรายงานงบกำไรขาดทุนเลือกสามารถค้นหาได้ตาม “ปี, เดือน และคลังสินค้า” ได้เลย
3. รวมรายรับหลังหักค่าใช้จ่าย : ระบบจำคำนวณยอดจากการหัก รายการรายรับและรายจ่าย
4. รวมรายรับอื่นๆ : มาจากยอดขายของคำสั่งซื้อในระบบ รวมกับยอดรายรับที่เพิ่มในแถบ เมนูการเงิน > รายรับ
5. รวมรายจ่ายอื่นๆ : มาจากยอดรายจ่ายที่เพิ่มในแถบ เมนูการเงิน > รายรับ
6. กราฟแสดงยอดสรุปรายการ รายรับ รายจ่าย ซึ้งจะแสดงรายการของแต่ละเดือนให้ว่ามีรายรับ รายจ่าย และ รายรับหลังหักค่าใช้จ่ายในเดือนนั้นๆ ว่ามียอดเท่าไร