สร้าง Sale Page ซ้ำได้ง่ายๆ ด้วยการทำ Duplicate

สร้าง Sale Page ซ้ำได้ง่ายๆ ด้วยการทำ Duplicate

สสส

เครื่องมือการตลาด : เซลล์เพจ

สามารถสร้างเซลล์เพจซ้ำได้ โดยการทำซ้ำ (duplicate) สามารถใช้กับเนื้อหาที่ต้องการความเหมือนกัน โดยมีข้อมูลเหมือนอันแรกทุกประการ เพียงแต่ทำการแก้ไขเฉพาะเนื้อหาของเซลล์เพจได้

สส

1.เข้าไปเมนูซ้ายมือ เลือกเมนู “เครื่องมือการตลาด” 

2.จากนั้นเลือก “เซลล์เพจ” จะแสดงหน้ารวมเซลล์เพจ ดังรูป

สสส

3.จากนั้นทำการเลือกเซลล์เพจที่ต้องการจะทำซ้ำ และไปที่ “ช่องดำเนินการ” และคลิกที่ปุ่ม “จุด3จุด” 

4.จะแสดงรายการให้เลือก ทำการเลือก “ทำซ้ำ” ก็จะทำการสร้างเซลล์เพจขึ้นมาให้อีก 1 เซลล์เพจ

สสส

เมื่อเลือกทำซ้ำแล้ว จะสร้างเซลล์เพจที่เหมือนอันแรกขึ้นมาให้อีก 1 อัน โดยมีข้อมูลเหมือนอันแรกทุกประการ และสามารถแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดได้เลยค่ะ