เรียกรถขนส่ง Flash Express เข้ารับพัสดุผ่านระบบ xCommerce ทั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว

เรียกรถขนส่ง Flash Express เข้ารับพัสดุผ่านระบบ xCommerce ทั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว

เมนูการจัดส่ง : การเรียกรถขนส่งสำหรับ Flash Express

มมมมโดยปกติแล้วในข้อมูลร้านค้าใส่ที่อยู่ได้ 1 ที่อยู่เท่านั้น ทางทีมงานทำการพัฒนาให้สามารถใส่ที่อยู่ในข้อมูลร้านค้าได้มากกว่า 1 ที่อยู่ เพื่อสะดวกต่อการเรียกรถขนส่งมารับพัสดุ (สำหรับขนส่ง Flash Express) สามารถเลือกที่อยู่ในการนัดรับสินค้าได้ โดยจะต้องทำการเพิ่มข้อมูลที่อยู่ก่อน เพื่อให้สามารถเลือกที่อยู่สำหรับการเรียกรถเข้ามารับสินค้าได้ค่ะ

สสส

A เข้าไปที่แถบซ้ายมือ “เมนูตั้งค่า”

1.จากนั้นเลือก “ข้อมูลร้านค้า”

2.เลือกที่หัวข้อ “ข้อมูลที่อยู่”

3.เลือก “เพิ่มที่อยู่”

4

4.เมื่อเลือกเพิ่มที่อยู่แล้ว ให้กรอกรายข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วน ทำการกด “บันทึก”

4

เมื่อกดบันทึกเรียบร้อย ข้อมูลที่อยู่จะเพิ่มขึ้นมา

4

B เข้าที่แถบซ้ายมือ “เมนูการจัดส่ง”

1.เลือกที่แท็บ “พร้อมจัดส่ง”

2.กดเลือก “ช่องทางการขาย”

3.จากนั้นให้ดูที่การจัดส่ง เลือก “การเชื่อมต่อ API” และบริการขนส่ง “FLASH EXPRESS”

4.กดเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องจัดส่ง

5.กดปุ่ม “เรียกรถ (Flash Express)”

4

6.กดเลือกที่อยู่ที่ต้องการให้รถเข้ามารับ

7.กดปุ่ม “ยืนยัน”

4

4

เมื่อทำการกดปุ่ม “ยืนยัน” จะมีป๊อบอัพเด้งขึ้นมาแจ้งขนส่งมารับออเดอร์สำเร็จ และเมื่อกด “OK” การเรียกรถสำเร็จค่ะ