Update Feature 10-06-20

Update Feature 10-06-20

สสส

เมนูการจัดส่งสินค้า (Shipment) 

เพิ่มเติมส่วนการตรวจสอบสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อกดรับหมายเลขพัสดุผ่านระบบ (เชื่อมต่อ บ.ขนส่ง (API Automatic)) โดยเมื่อเราทำการกดรับหมายเลขพัสดุมาแล้วปริ้นใบปะหน้าพัสดุออกมาจะสามารถทำการสแกนแพ็คสินค้า ตรวจสอบสินค้าก่อนลงกล่องได้ค่ะ

สสสส

1.โดยเข้าไปเมนูซ้ายมือ เลือก “การจัดส่ง”

2.จากนั้นเลือก “สแกนบาร์โค้ด”  จะแสดงเมนูย่อยให้เลือก  “ตรวจสอบสินค้า”

3.จะแสดงหน้า “ตรวจสอบสินค้า”  ให้ทำการยิงบาร์โค้ด (Barcode)  คำสั่งซื้อก่อน

4.แล้วยิงบาร์โค้ด (Barcode)  สินค้าตามได้เลยค่ะ

5.เมื่อยิงครบแล้วจะสามารถกดปุ่ม  “ยืนยันการแพ็คสินค้า”  ได้ค่ะ

สสส

เมื่อกดปุ่ม “ตรวจสอบสินค้า” แล้วจะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดแจ้งดังนี้ “สแกนหมายเลขคำสั่งซื้อ” จากนั้นทำการยิงบาร์โค้ด (Barcode) หมายเลขคำสั่งซื้อลงในช่องนี้ จากนั้นจะมีข้อมูลรายละเอียดคำสั่งซื้อขึ้นมาทางด้ายซ้ายและรายละเอียดสินค้าในคำสั่งซื้อนี้ทางด้านขวา

สสส

เมื่อทำการสแกนสินค้าในคำสั่งซื้อนั้น ๆ ครบแล้วปุ่ม “ยืนยันการแพ็คสินค้า” จะสามารถกดได้

สสสส
เมื่อกด “ยืนยันการแพ็คสินค้า” จะขึ้น “เสร็จสิ้น” แล้วสามารถยิงตรวจสอบสินค้ารายการถัดไปได้ต่อเลยค่ะ

สสสส

เมนูเครื่องมือการตลาด : เซลล์เพจ

รองรับการจัดโปรโมชั่นสำหรับสร้างสินค้าที่มีตัวเลือก (Config) บนหน้าเซลล์เพจได้แล้ว เป็นการะดึงดูดลูกค้า และช่วยกระตุ้นยอดขายของทางร้านค้ามากยิ่งขึ้น

สสส

เข้าไปที่เมนูซ้ายมือ เลือก  “เครื่องมือการตลาด” เลือกทำการเลือก “เซลล์เพจ” จะแสดงหน้าเซลล์เพจ จากนั้น

ไปที่แท็บ “ตั้งค่าเซลล์เพจ” จะแสดงหน้าเซลล์เพจ

1.ให้ทำการเลือก “สินค้า” ที่ต้องการขายผ่านเซลล์เพจ (กรณีเลือกสินค้ามีตัวเลือก)

2.จะแสดงรายการของ “ตัวเลือกของสินค้า”

สสส

3.จากนั้น เมื่อต้องการ จัดโปรโมชั่นให้กับสินค้า ให้ทำการเปิดสถานะการใช้งาน “โปรโมชั่น” 

4.จะแสดงรายการ ให้ทำการ “เพิ่มโปรโมชั่น” ให้กับสินค้าได้ สามารถจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการขายในส่วนนี้ได้เลยคะ

เมื่อทำการสร้างโปรโมขั่นสินค้า และทำการสร้างหน้าเซลล์เพจเรียบร้อยแล้ว ทำการ “บันทึก”

สสส

ตัวอย่าง แสดงการจัดโปรโมชั่นในหน้าสั่งซื้อสินค้า