สมัคร Flash ในระบบ xCommerce โดยเพิ่มบัญชีขนส่งได้ด้วยตนเองง่ายๆ

สมัคร Flash ในระบบ xCommerce โดยเพิ่มบัญชีขนส่งได้ด้วยตนเองง่ายๆ

การตั้งค่า : บัญชีขนส่ง

ระบบได้เพิ่มในส่วนของเมนูบัญชีขนส่ง สำหรับสมัครใช้งานขนส่ง Flash Express เพื่อให้ทางร้านค้าสามารถสมัครใช้งานและดูรายละเอียดข้อมูลของขนส่งที่เชื่อมต่อกับระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ

A เข้าไปที่แถบซ้ายมือ เลือกเมนู “การตั้งค่า”

1. จากนั้นเลือก “บัญชีขนส่ง” เพื่อเข้าสู่ในส่วนของการสมัครใช้งานขนส่ง Flash Express

2. เลือกที่ปุ่ม “เพิ่มบัญชี” เพื่อรับทราบข้อกำหนดและกรอกข้อมูลการสมัครใช้งานขนส่งค่ะ

สสส

3. หลังจากกดปุ่ม “เพิ่มบัญชี” จะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครใช้งานขนส่ง Flash Express เมื่ออ่านและทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วกดติ๊กเลือก “อ่านและยอมรับเงื่อนไข”

4. เมื่อทำการกดติ๊กเลือก “อ่านและยอมรับเงื่อนไข”หลังจากนั้นกดปุ่ม “สมัครใช้บริการ” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะ

สสส

หลังจากกดปุ่ม “สมัครใช้บริการ” จะแสดงหน้าต่างที่ให้กรอกเอกสารและข้อมูลจำเป็นต่อการสมัครใช้งานค่ะ

5. กดปุ่ม “Choose File” เพื่ออัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชน

6. กดปุ่ม “Choose File” เพื่ออัปโหลดไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรอง (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

7. กดปุ่ม “Choose File” เพื่ออัปโหลดไฟล์หน้าบัญชีธนาคาร

8. กรอกชื่อธนาคาร

9. กรอกเลขที่บัญชี

10. กรอกชื่อบัญชี

11. กรอกสาขาของบัญชีธนาคาร

12. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี”

สสส

หลังจากกดปุ่ม “ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี” จะมีข้อมูลการสมัครขนส่งขึ้นมา ซึ่งหมายความว่าการสมัครการใช้งานขนส่ง Flash Express สำเร็จแล้วค่ะ