เชื่อมต่อระบบบัญชี PEAK

เชื่อมต่อระบบบัญชี PEAK

xCommerce ให้ความสำคัญกับการทำข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เราจึงพัฒนาการเชื่อมต่อร่วมกับ PEAK ผู้ให้บริการระบบบัญชีออนไลน์แบบครบวงจร สำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโต ในยุคดิจิตอล มีระบบการจัดการที่ดี นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารธุรกิจ และช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยรองรับเอกสารนำส่งภาษีต่างๆที่ต้องเจอประจำ โดย PEAK จะเข้ามาช่วยในการบันทึกรายการบัญชีและการตรวจสอบข้อมูลเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณเพิ่มเวลาให้คุณได้โฟกัสกับการทำงานมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูล
– ข้อมูลรายการขายตามใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี จาก xCommerce
(เฉพาะตามช่องทางการชำระเงิน ที่เลือกไว้) จะถูกส่งมาในโปรแกรม PEAK
พร้อมบันทึกบัญชีรายได้อัตโนมัติ

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ

1. วิธีขอ Token จาก PEAK

(1.1 )ไปที่เมนู “ตั้งค่า” เลือก “เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นภายนอก”

(1.2) ในช่องของ xCommerce กด “เชื่อมต่อ”

(1.3) กด “เชื่อมต่อ” และ “คัดลอกลิงค์”

2. ตั้งค่าขนส่ง เนื่องจากระบบ xCommerce มีการเก็บข้อมูลค่าขนส่งและค่าบริการ COD ลูกค้าต้องกรอก 2 บริการนี้เข้าไปก่อนเชื่อมต่อเพื่อให้การส่งใบเสร็จจะได้ครบถ้วน

(2.1) ไปที่เมนู “สินค้า” เลือก “เพิ่มสินค้า/บริการ”

(2.2) เพิ่มคำว่า “ค่าขนส่ง” โดยเลือกประเภทเป็นแบบ “บริการ” แล้วกดบันทึก

(2.3)เพิ่ม “ค่าบริการ COD” โดยเลือกประเภทเป็นแบบ “บริการ” แล้วกดบันทึก

ผลลัพธ์หลังจากตั้งค่าสำเร็จจะถูกแสดงที่หน้าสินค้าใรแถบที่ชื่อ “บริการ”

3.ตั้งค่าสินค้า ระบบเราจะทำการดึงข้อมูลสินค้าจาก PEAK และจะเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน “เลขที่สินค้า” โดย xCom จะใช้คำว่า “รหัสสินค้า” ทั้ง “เลขที่สินค้า” และ “รหัสสินค้า” ของทั้ง 2 ที่ต้องตรงกัน

(3.1) กรณีเพิ่มสินค้า ถ้าใน PEAK ยังไม่มีสินค้าให้เพิ่มสินค้าพร้อม “เลขที่สินค้า” ให้ตรงกับ “รหัสสินค้า” ของ xCommerce

(3.2) กรณีแก้ไขสินค้า ถ้าลูกค้ามีสินค้าในระบบอยู่แล้วให้ทำการแก้ไข “เลขที่สินค้า” ให้ตรงกับ “รหัสสินค้า” ของ xCommerce ได้ทันที

4.ตั้งค่าบัญชีธนาคาร กรณีร้านค้าต้องการทราบว่าสินค้าที่ชิ้นนี้ชำระเข้าบัญชีไหนจำเป็นจะต้องตั้งค่าบัญชีธนาคารก่อนถ้ายังไม่มีระบบจะถือว่ารายได้คือเงินสดทั้งหมด วิธีสร้างดังนี้

(4.1) ไปที่เมนู “การเงิน” เลือก “ธนาคาร” เลือก “เพิ่มช่องทาง”

(4.2) เพิ่มข้อมูลแล้วกด “บันทึก”

5.การเชื่อมต่อ เราต้องนำ token จากข้อ 1 มาบันทึกที่ระบบ xCommerce ขั้นตอนดังนี้

(5.1) ไปที่เมนู “ระบบบัญชี” เลือกรายการ “เชื่อมต่อ” หลังจากร้านวาง token ลงช่องสีแดงแล้วกดปุ่ม “เชื่อมต่อ”

5.2) ระบบจะตรวจสอบข้อมูลค่าขนส่ง ในรูปคือกรณีที่ทำตาม ข้อ 2 แบบครบถ้วน

5.3) ไปที่เมนูสินค้าเพื่อเชื่อมต่อสินค้าจาก PEAK เลือกแถบ “ยังไม่ได้เชื่อมต่อ” และกดปุ่ม “จับคู่สินค้าอัตโนมัติ” โดยระบบจะทำการจับคู่สินค้าระหว่าง PEAK และ xCom ผ่านรหัสสินค้า

5.4) เมื่อเชื่อมต่อแล้วจะแสดงรายการที่ “เชื่อมสำเร็จ “กับ “ยังไม่เชื่อม” ดังนี้ รหัสสินค้าต้องตรงกันตามภาพ