ระบบจัดเก็บออเดอร์เก่า เลือกจัดเก็บคำสั่งซื้อที่มีสถานะ สำเร็จ/ยกเลิก เพิ่มความรวดเร็วในการใช้งาน

ระบบจัดเก็บออเดอร์เก่า เลือกจัดเก็บคำสั่งซื้อที่มีสถานะ สำเร็จ/ยกเลิก เพิ่มความรวดเร็วในการใช้งาน

Click here to change this text

คำสั่งซื้อที่เก็บถาวร : Order Archive

xCommerce มีอัปเดตส่วนการจัดการคำสั่งซื้อที่สำเร็จแล้วให้ถูกจัดเก็บอย่างถาวร

—–การทำให้คำสั่งซื้อย้ายไปอยู่ที่คำสั่งซื้อ > เก็บถาวรนั้นเพื่อช่วยให้การค้นหา เข้าถึงข้อมูล เปลี่ยน/ย้ายเมนูได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะเมื่อเราใช้งานระบบไปเป็นเวลานานข้อมูลของร้านค้าย่อมมีมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่มากขึ้นการค้นหา หรือเข้าเมนูครั้งแรกจะทำให้มีการโหลดข้อมูลที่ค่อนข้างนานมากตามจำนวนข้อมูลที่มากขึ้น
—–ดังนั้นเราจึงควรให้ระบบทำการย้ายคำสั่งซื้อที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วไปไว้ที่ “เมนูเก็บถาวร”

ขั้นตอนในการตั้งค่าเพื่อใช้งาน “เมนูเก็บถาวร”

ไปที่เมนูการตั้งค่า และไปที่ “เมนูการซื้อ-ขายสินค้า”

Click here to change this text

กดติ๊กถูกที่ “คำสั่งซื้อที่เก็บถาวร” เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น

Click here to change this text

เลือกระยะเวลาที่ต้องการให้ย้ายคำสั่งซื้อสำเร็จ/ยกเลิกแล้ว ไปยังที่เก็บถาวรอัตโนมัติ
—–– เมื่อคำสั่งซื้อ สำเร็จ/ยกเลิก (คำสั่งซื้อจะย้ายทันทีตามสถานะ)
—–– เมื่อคำสั่งซื้อ สำเร็จ/ยกเลิกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (คำสั่งซื้อจะย้ายทันทีตามสถานะและมีอายุ 3 เดือนขึ้นไป)
—–– เมื่อคำสั่งซื้อ สำเร็จ/ยกเลิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (คำสั่งซื้อจะย้ายทันทีตามสถานะและมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป)
—–– เมื่อคำสั่งซื้อ สำเร็จ/ยกเลิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (คำสั่งซื้อจะย้ายทันทีตามสถานะและมีอายุ 1 ปีขึ้นไป)

Click here to change this text

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดรีเฟรช (Refresh) หน้าจอทันที 1 ครั้งค่ะ แล้วให้ไปที่เมนูคำสั่งซื้อ > เก็บถาวร

ในหน้าเมนูเก็บถาวร จะมีคำสั่งซื้อสำเร็จแล้วที่ตรงกับระยะเวลาที่เราตั้งค่าไว้ถูกย้ายเข้ามาอยู่ในเมนูนี้ (ซึ่งอาจจะไม่มาทั้งหมดในทีเดียวแต่จะทะยอยมาเรื่อยๆ จนครบ)

Click here to change this text”

การที่เราทำการย้ายคำสั่งซื้อเข้าไปที่ “เมนูเก็บถาวร” นั้นจะทำให้เวลาที่เราใช้งานระบบโดยเข้าไปใช้งานในส่วน “เมนูคำสั่งซื้อ” จะมีความรวดเร็วมากแม้ว่าข้อมูลของเราจะเยอะมากขึ้นก็ตามค่ะ