เพิ่มการใส่ข้อมูลที่อยู่แบบใหม่ (Advance)

เพิ่มการใส่ข้อมูลที่อยู่แบบใหม่ (Advance)

1

เมนูคำสั่งซื้อ : เพิ่มการใส่ข้อมูลที่อยู่แบบใหม่ (Advance)

สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีการใช้งานขนส่งที่เชื่อมต่อกับระบบ xCommerce นั้น ขอแนะนำการใช้งานคีย์คำสั่งซื้อแบบ Advance ที่มีการจัดการในส่วนของการกระจายข้อมูล (Auto Fill) และค้นหาที่อยู่อัตโนมัติ (Auto Address) อีกด้วยค่ะ จะช่วยให้การสร้างคำสั่งซื้อมีข้อมูล ตำบล อำเภอ จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ที่สำคัญมากๆ สำหรับขนส่งนั้นถูกต้องตั้งแต่สร้างคำสั่งซื้อค่ะ

1

เข้าไปที่แถบเมนูซ้ายมือ “เมนูคำสั่งซื้อ” จากนั้น เลือก “เพิ่มรายการ”

ในหน้าสร้างรายการคำสั่งซื้อใหม่จะมีอัปเดตเข้ามาเป็นรูปแบบ Advance จะเห็นได้จากช่องข้อมูลที่อยู่ที่จะมีช่องค้นหาที่อยู่อัตโนมัติด้วยและมีฟังก์ชั่นตัวกระจายข้อมูลอีกด้วย

1

หลังจากคัดลอกข้อมูลที่อยู่ลูกค้ามาว่างในช่องที่อยู่ตามปกติแล้วให้กดตัว “กระจายข้อมูล” ก่อนค่ะ

1

หลังจากกด “กระจายข้อมูล” เสร็จแล้วข้อมูลที่จำเป็นในช่องข้อมูลต่างๆ จะถูกกระจายไปใส่ไว้ ให้ทำการค้นหาที่อยู่อัตโนมัติตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้มาค่ะ เพื่อเป็นการเช็คว่า ตำบล อำเภอ ที่ลูกค้าให้มานั้นถูกต้องตามข้อมูลของพื้นที่ และขนส่งจริงๆ ค่ะ โดยให้ทำการ
-กดที่ช่องที่ช่องใดช่องหนึ่งก็ได้ค่ะ ไม่ว่าจะ ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือรหัสไปรษณีย์ ก็ไดค่ะ

-ใส่ข้อมูลที่อยู่ลูกค้าลงไปก่อน เพื่อให้ระบบตรวจสอบและจะแสดงข้อมูลขึ้นมาให้กดเลือกค่ะ

1

ระบบจะทำการจับข้อมูลที่อยู่และข้อมูลจะถูกตัดออกไปอยู่ในช่องที่อยู่อัตโนมัติค่ะ หลังจากก็ทำคำสั่งซื้อต่องได้เลยค่ะ การใช้งานการคีย์คำสั่งซื้อแบบ Advance แบบนี้จะช่วยให้ข้อมูลถูกต้องตั้งแต่สร้างคำสั่งซื้อค่ะ เมื่อจะทำการดคงเลขพัสดุผ่าน API จะสามารถทำได้เลยค่ะ

Click here to change this text

ดูวิธีการตั้งค่ารูปแบบขั้นตอนการจัดส่งและรูปแบบที่อยู่ เพิ่มติม >> https://www.xcommerce.co.th/update-feature-21-08-20